Funworkz respecteert en beschermt de privacy van bezoekers op zijn website. De website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven. Alle informatie die wij van en over u verzamelen bij uw registratie of informatie aanvraag zullen alleen worden gebruikt voor communicatie doeleinden tussen Funworkz en de persoon in kwestie. Deze informatie is nodig voor onze support medewerkers om u te kunnen identificeren als u ons contacteert voor informatie of ondersteuning.

Funworkz zal geen gegevens, persoonlijke namen of domeinnamen, vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden dan het communiceren met bezoekers van zijn website. Een uitzondering wordt gemaakt zodra wij vermoeden dat een wet wordt overtreden, bij discriminerende uitlatingen, of andere niet volgens humanitaire reglementen wordt gehandeld.

Funworkz eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Bij het zich inschrijven van een evenement georganiseerd door Funworkz, of een evenement waarop Funworkz aanwezig is, verklaart de persoon in kwestie zich akkoord met het feit dat deze kan gefotografeerd of gefilmd worden. Funworkz behoudt zich ook het recht om dit materiaal naar eigen goeddunken te gebruiken op zijn eigen website of als promotiemateriaal. Dit materiaal zal niet verkocht of te leen gegeven worden aan derden, maar ten alle tijden eigendom blijven van Funworkz.

Als gevolg van de wet op de privacy van 8 december 1992, heeft iedereen het recht om gegevens (of beeldmateriaal) met betrekking tot zijn eigen persoon of zijn/haar minderjarige kinderen, van deze site of uit het gegevensbestand aan te passen of verwijderen. Dit kan mits een schrijven gericht aan Funworkz, Speeuwestraat 24, 3150 Haacht.

© 2015-2020 Funworkz

Een realisatie van BD-Solutions